Belastingvrije som verhoogt naar SRD4000

8 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 08 december 2021- De directeur van de belastingdienst, Ismael Kalaykhan zegt dat de belastingvrije som van SRD 220,50 op het salaris van loontrekkers in Suriname wordt verhoogd naar SRD 4000. Dit betekent, dat het loon tot een bedrag van SRD 4000,- geen belasting meer wordt betaald. De staat heeft hierdoor op jaarbasis SRD 400 miljoen minder aan inkomsten. Hiermee wordt het volk tegemoetgekomen.

Kalaykhan zegt verder, dat de verhoging van de belastingvrije som, deel uitmaakt van het Tripartiet Akkoord tussen de Surinaamse overheid, de georganiseerde vakbeweging en het georganiseerde bedrijfsleven.

De bedoeling van het Tripartiet Akkoord is, om te komen tot een financieel-economisch stabiele situatie, waarbij de economische bedrijvigheid zich kan herstellen.

Tijdens het gesprek van het Tripartiet Overleg, zijn de sociale partners het eens geworden over vijf primaire issues die beleidsaandacht verdienen en waarover verder in dit Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt. Het gaat hierbij om de volgende afspraken onder anderen; belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid en ondernemerschap en werkgelegenheid.