Ceremoniële oplevering brug Mandarijnstraat te Clevia

22 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 december 2021- De aannemingsbedrijven SUBIN Construction en AGWW zijn onlangs in aanmerking gekomen om in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) drie bruggen te renoveren. Bij de laatste opgeleverde opdracht werd de gerenoveerde houten brug aan de Mandarijnstraat te Clevia op dinsdag 21 december 2021 ceremonieel in gebruik genomen. OW-minister Riad Nurmohamed werd bij de opening vergezeld door onder meer districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost.

Tijdens een uiteenzetting van een aantal projecten gaf Firazia Ataoellah, hoofd van de afdeling Bruggen te kennen dat bruggen vaker enorme schade oplopen vanwege aanrijdingen. Meestal is de veroorzaker onbekend en is het ministerie uiteindelijk gedwongen zelf voor de kosten op te draaien. Hij drukt weggebruikers op het hart extra oplettend te zijn in het verkeer en zich strikt te houden aan de verkeersregels. Ook mag het maximale toegestane om over een brug te rijden niet worden overschreden. “Zolang wij ons houden aan de normen kunnen we langer genieten van onze staatseigendommen”, zei Ataoellah. Dc Bhola gaf aan dat de buurtbewoners lang hebben moeten wachten op deze dag. Hij feliciteerde eenieder die dagelijks gebruik zal maken van de constructie. Verder vroeg hij er nuttig mee om te gaan en terstond melding te maken van onvolkomenheden.

Minister Nurmohamed toonde zich ingenomen met het moment, vooral omdat de bewoners jaren aan de bel hebben moeten trekken. Naast voertuigen maken in het bijzonder ook schoolkinderen dagelijks gebruik van de brug. De bewindsman benadrukte dat deze kleine projecten altijd zijn speciale aandacht hebben, ook in de verre districten zal hier bijzondere aandacht aan worden gegeven. Hij vroeg de totale gemeenschap een handje mee te helpen. Er is volgens minister Nurmohamed veel wat de samenleving zelf kan doen met begeleiding van Openbare Werken. Burgerparticipatie is in deze van eminent belang voor een mooi en leefbaar Suriname.

SUBIN Construction en AGWW hebben gewerkt aan drie bruggen. De constructie aan de Brokaatweg in het district Wanica is voor 90% vernieuwd, terwijl de bruggen aan de Bamboelaan te Houttuin en Mandarijnstraat te Paramaribo-Noord compleet nieuw zijn. De werken zijn binnen de afgesproken tijd opgeleverd. “Wij als gemeenschap hebben ook de taak zuinig om te gaan met onze bruggen”, aldus Quintis Ristie, PR van SUBIN en AGWW.