Deken Orde Advocaten: “Wij zijn nog niet va plan ons vermogen kenbaar te maken”

22 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 december 2021- De deken Surinaamse orde van Advocaten (SOVA) Samantha Gadjradj is nog niet van plan haar leden te motiveren te voldoen aan de meldingsplicht zoals voorgeschreven in artikel 9 lid 1 van de Anticorruptiewet. Dit bevestigt Gadjradj op vragen van de STVS  nieuwsdienst. Het Hof van Justitie heeft onlangs een lijst met meldingsplichtige functionarissen van de rechterlijke macht ingediend bij de werkgroep implementatie Anti-corruptiewet. Gadjradj benadrukt dat er een verschil is tussen het Hof van Justitie en de Orde van Advocaten.

Gadjradj geeft verder aan dat er een goede verstandhouding bestaat tussen het Hof van Justitie en de Surinaamse orde van Advocaten. Zij verwacht  wel dat de overheid het komend jaar invulling geeft aan de gemaakte afspraken met betrekking tot het verhogen en de uitbetaling van de vergoeding voor kosteloze rechtsbijstand.