Districtscommissaris Saramacca en minister Landbouw, Veeteelt en Visserij voeren overleg over aanpak wegen in het district

28 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 28 december 2021- Hedenmorgen heeft de Districtscommissaris van Saramacca mevr. Sherin Bansi-Durga samen met haar staf overleg gevoerd met Minister Ing. P. Sewdien over de aanpak van de wegen in het district Saramacca die voor onderhoud vallen onder het ministerie van LVV.

Het is bekend dat de wegen in het district voor wat onderhoud betreft voor een deel vallen onder de ministeries Openbare Werken, LVV en weer een ander deel onder het ministerie Regionale Ontwikkeling en Sport cq. het commissariaat.

Echter bestaat de indruk bij de samenleving van Saramacca dat de Districtscommissaris cq. het commissariaat verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle wegen in het district.
De laatste tijd is er veel ongerief te constateren bij burgers in Saramacca over de slechte wegen.

De volgende wegen in het district vallen voor onderhoud onder het ministerie van LVV en komen ook op de begroting van het ministerie LVV voor:

Calcutta: de Zandwegen vissersdorp Boskamp, Bombayweg, ten noorden van de Catharinasophia straat ook wel ten zuiden inclusief zandweg.

Tijgerkreek: De Bhantaweg, Tijgerkreek Westweg, Tijgerkreekweg, Koolweg, verbindingsweg tussen Kool- en Bhantaweg, Pindaweg, Tayerbladweg.

Wayambo: De Romulusweg, Tiberweg, Servuisweg, Senaatweg, Valeriaweg, Zesde Rijweg, Bisnerieweg, Oomkarweg.

Kampong Baroe: De Mahostraat, La Pouleweg, Beliweg, Monitorweg, Karenpad, Goede Hoopweg, Johannesweg.

Jarikaba: Alle wegen (leidingen) van de Uitkijkpolder.

De minister van LVV is overééngekomen met de Districtscommissaris om al in het eerste kwartaal van 2022 de middelen vrij te maken voor een gezamenlijk onderhoud van de wegen die ressorteren onder het ministerie van LVV.

Verder is door de Minister aangegeven dat er in de landbouwgebieden Waterschappen in het leven zullen worden geroepen.