EFS College COVAB levert eerste groep Hbo-verpleegkundigen af

21 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 21 december 2021- Op maandag 13 december en dinsdag 14 december 2021 zijn de eerste acht (8) studenten van de Hbo-verpleegkundige opleiding na een succesvolle verdediging van hun thesis afgestudeerd aan het EFS College COVAB.

Als het centrale opleidingsinstituut voor verpleegkundig onderwijs is het EFS College COVAB in 2016 gestart met deze hbo-opleiding op bachelor niveau. De directe aanleiding voor het verzorgen van een Hbo-opleiding Verpleegkunde op bachelor niveau is gelegen in het feit dat er steeds meer en complexere gezondheidsvraagstukken ontstaan, waarop antwoord moet worden gegeven en de ziekenhuizen en de zorginstellingen in Suriname ervaren steeds meer kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de verpleging.

Gezien het EFS College COVAB opleidingen van hoge kwaliteit verzorgd heeft zij ervoor zorg gedragen dat het curriculum van deze opleiding volledig is uitgezet volgens de nationale en internationale standaarden. De afgestudeerden zijn in staat om een initiërende en coördinerende rol t.a.v. preventie, voorlichting en consult te vervullen.  Het bedenken van nieuwe procedures, tactisch en strategisch handelen, ontwikkelen en uitvoeren van beleid behoort ook tot hun kwalificaties. Ze beschikken over analytische, probleemoplossende en communicatieve vaardigheden en kunnen op metaniveau reflecteren op eigen en andermans handelen.

De afstudeerprojecten van deze acht (8) afgestudeerden heeft als doel gehad een verbeterplan te ontwikkelen aangaande één der problematieken binnen de gezondheidszorg in Suriname.

De geslaagden worden namens EFS College COVAB gefeliciteerd met de bereikte mijlpaal!

Up to the next level.