Grondige inspectie zwaar materieel bij Wijdenboschbrug

29 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 december 2021- Het Korps Politie Suriname (KPS) zal scherpere controles uitoefenen aan beide uiteinden van de Jules Wijdenboschbrug. Het gaat om controle op zwaar materieel dat dagelijks gebruikmaakt van de oeververbinding. De maatregel is per dinsdag 28 december ingegaan. De Motor Surveillance Dienst (MSD) en de politie van Commewijne zullen 1X24 uur aanwezig zijn om toezicht te houden. Zwaarbeladen trucks zullen alleen gedurende de lockdown, dus van 23.00 uur tot 05.00 uur, worden toegelaten. Hierbij zal er ook een geldig dispensatiebewijs overlegd moeten worden aan de politie. Het Covid-19 Managementteam staat klaar om dispensatie te verlenen aan de chauffeurs.

Hoofdinspecteur Rachel Deekman merkt op dat rond deze tijd van het jaar het verkeer alleen maar drukker wordt, vandaar ook de noodzaak tot de maatregel. Echter begrijpen de autoriteiten ook dat er producten moeten worden geleverd aan de andere kant van de brug. De politie, die verantwoordelijk is voor de handhaving, gaat dan ook flexibel optreden. Dit betekent echter niet dat bestuurders van vrachtwagens zonder meer over de brug mogen. Als voorbeeld haalt inspecteur Deekman aan dat wanneer een leverancier van brood naar de andere kant moet, de politie zal nagaan of de verkeersintensiteit in de betreffende rijrichting het toelaat. De politiefunctionaris benadrukt dat deze mate van flexibiliteit expliciet te maken heeft met de periode van het jaar, waarbij er veel leveringen plaatsvinden. Zij voegt eraan toe dat er ook niet vooraf een tijdstip kan worden aangegeven waarop leveranciers over de brug kunnen. Hoofdinspecteur Deekman merkt op dat de oeververbinding de hele dag door een hoge verkeersintensiteit kent. Vanwege de veiligheid is ervoor gekozen zwaar materieel, dat voor gevaar kan zorgen, in de nachtelijke uren toe te laten. Dit besluit is ook doorgecommuniceerd naar de rest van het politiekorps.

“Onder zwaar materieel kunnen we zware voertuigen, transportvoertuigen oftewel vrachtwagens, plaatsen. Maar je hebt ook materieel zoals graafmachines en voertuigen met grote kranen,” legt Henk Wip, beleidsadviseur op het ministerie van Openbare Werken, uit. Zwaar materieel is een verzamelnaam voor alle zware voertuigen. “Hierbij wordt niet zozeer gelet op een gewicht van 12 ton, maar de aslast. De 12 ton heeft hier betrekking op de aslast, maar niet op de lading van het voertuig,” voegt de OW-functionaris eraan toe. Het doel is volgens hem de veiligheid te waarborgen, vooral na het meest recente incident waarbij een zwaarbeladen truck waarvan de remmen het hadden begeven, van de brug afrolde en een aantal andere voertuigen ramde. Bij dit ongeval liet een persoon het leven en raakten meerdere mensen gewond. Wip acht de controle dan ook van groot belang. Hij doet een beroep op houders van voertuigen om hun bescheiden in orde te hebben, aangezien de stukken door de politie gecontroleerd zullen worden.

Hoofdinspecteur Deekman laat optekenen dat veiligheid nog altijd voorop wordt gesteld. Intussen is de werkgroep die zich moet buigen over de verkeersproblematiek rond de Wijdenboschbrug, nog altijd in conclaaf met belangengroepen. Deze zullen middels overlegmomenten zoveel mogelijk geïnformeerd worden. “Hun gevoelens zullen meegenomen worden om te komen tot aangepaste maatregelen zodat we met z’n allen op een veiligere manier gebruik kunnen maken van de brug”, aldus de politiefunctionaris. Ze zegt dat de controles worden uitgevoerd totdat er andere maatregelen komen.