Harinbank kijkt terug naar verworvenheden 2021

24 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 24 december 2021- De Hakrinbank heeft geïnvesteerd in haar diensten om deze toegankelijker te maken voor haar cliënten. Dit geeft directeur Rafiek Sheoradjpanday aan. De bankdirecteur kijkt terug naar de verworvenheden en uitdagingen in het haast afgelopen jaar. Sheoradjpanday heeft gemerkt dat de landelijke uitdagingen op economisch gebied, zoals de hoge inflatie en hoge koersen, weerslag heeft gehad op de cliënten van de bank.

Sheoradjpanday heeft opgemerkt dat de ontwikkelingen in de olie- en gassector ook effect hebben op de samenleving. Hij merkt op dat de cliënten gemotiveerd raken en uitkijken naar kansen om in die sector te investeren.

Overal is de bankdirecteur niet ontevreden over de bedrijfsvoering van de Hakrinbank. Hoewel de bank ook is geconfronteerd met kostenstijgingen, heeft zij die zo min mogelijk doorgespeeld aan de cliënten, legt hij uit.