IMF Raad van Bestuur neemt Surinaams programma in behandeling

10 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 december 2021- Het overeengekomen steunpakket voor economische en financiële hervormingen tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder een Extended Fund Facility (EFF) van USD 690 miljoen voor een periode van drie jaar, zal formeel door het IMF Uitvoerende Raad van Bestuur op 22 december worden behandeld. Op donderdag 9 december 2021 werden de documenten met toestemming van het IMF Management overhandigd aan de 24 directeuren van de Uitvoerende Raad van Bestuur.

De eerste overmaking van IMF-steun (USD 56,4 miljoen) komt gelijk na goedkeuring vrij. Vervolgens vind er elk kwartaal een evaluatie door het IMF plaats van de afgesproken te behalen targets. Bij goedkeuring wordt een ongeveer even groot bedrag aan financiële steun uitgekeerd.

De onderhandelingen met het IMF hebben ruim een jaar geduurd. Een belangrijke uitdaging was dat de schuldpositie van Suriname dusdanig hoog was, dat het IMF harde financiële garanties nodig achtte van bilaterale schuldeisers. In juli werd duidelijk dat geopolitieke en andere factoren dit in de weg stonden.

Om uit deze impasse te geraken, werd door Suriname een stille, maar effectieve internationale lobby ingezet. Een en ander heeft geresulteerd in een middenweg, waarbij financieringsgaranties van de bilaterale schuldeisers geen harde voorwaarde meer zijn voor de goedkeuring van het programma. Andere minder dwingende voorwaarden hebben ertoe geleid, dat China als grootste bilaterale schuldeiser op dinsdag 7 december aangaf geen bezwaar te hebben tegen het programma. Dezelfde verklaring van “geen bezwaar” wordt binnen de komende dagen verwacht van India.

Vervolgens werd op woensdag 8 december, de “Letter of Intent” (LOI) aan het Management van het IMF, getekend door de President van de Republiek Suriname, de minister van Financiën en Planning en de Governor van de Centrale Bank van Suriname. In deze brief spreekt Suriname de intentie uit om de ontspoorde economie middels maatregelen van overheidsfinanciele, monetair-financiele en bestuurlijke aard op het pad van duurzaam evenwicht te brengen. Middels deze handtekeningen committeren de autoriteiten zich aan de doelen en uitvoering van het programma, waardoor op donderdag 9 december de programma documenten ter goedkeuring werden aangeboden aan de Uitvoerende Raad van Bestuur oftewel de “Executive Board” van het IMF.

Het belangrijkste doel van het programma is duurzame stabilisatie van de interne en externe waarde van de Surinaamse dollar. Binnen het programma is ook een tijdlijn uitgezet voor het getemporiseerd binnen proporties brengen van de Staatsschuld. Dit creëert financiële ruimte en rust waardoor de focus kan worden verschoven naar financiering en accommodatie van wederopbouw en groei van de reële economie.

Met het IMF-programma is de weg ook vrij voor begrotingsondersteuning door de Wereldbank, de Inter-American Development Bank, Caribbean Development Bank, alsmede andere multilaterale financiële instellingen. Deze ondersteuning komt boven op de IMF ondersteuning en bedraagt circa USD 700 miljoen USD over de komende drie jaren. Deze fondsen zullen met name gebruikt worden voor de implementatie van het Herstelplan, in het bijzonder ter financiering van het sociaal vangnet en stimulering van de productie voor versnelde economische groei en duurzame ontwikkeling.