Inspectiewerkzaamheden Saramaccakanaal van start

13 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 13 december 2021-In het kader van Saramaccakanaalproject zijn de consultants onlangs in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) begonnen met het inspecteren van deze waterweg, voordat men overgaat tot het rehabiliteren hiervan. De consultants die de inspectiewerkzaamheden uitvoeren zijn onder andere Royal HaskoningDHV, Ilaco Suriname N.V EBT, SPE en Deltares. Het Saramaccakanaalproject is een groot plan. Het kanaal, dat ongeveer 25 kilometer lang is, verbindt de Surinamerivier met de Saramaccarivier.

Tijdens het onderzoek wordt er gelet op de huidige stand van zaken, zoals de diepte van het kanaal en de hoeveelheid aanwezige slib. Dit alles, evenals de secundaire lozingen – zoals het Magentakanaal en de Spoorsloot, die aangesloten zijn aan het kanaal – worden opgemeten. Het Saramaccakanaalproject heeft voornamelijk ten doel ontwatering van het hele gebied en een efficiëntere scheepvaartroute. In deze worden er verschillende controles uitgevoerd, zoals bij de ontwateringssluis. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, gaan de consultants zich richten op het ontwerp. De inspectiewerkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag nemen.

De consultants hebben 3 dagen uitgetrokken voor het onderzoek bij Saramaccadoorsteek en twee dagen op Uitkijk. Door de jaren heen zijn de metalen damwanden van de Saramaccadoorsteek beschadigd, waardoor in het jaar 2000 een nieuwe metalen damwand is gebouwd. In het water worden de damwanden gecontroleerd door twee deskundige duikers. Na de inspectie wordt alle informatie geanalyseerd, waarna partijen samen met het ministerie van Openbare Werken bij elkaar komen. Nadat alles is geëvalueerd, komt er een ontwerp en plan over wat er precies moet gebeuren. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond, volgt een aanbesteding van het ministerie van Openbare Werken voor het rehabiliteren van het Saramaccakanaal.