Mathoera staat stil bij ontwikkelingen 2021

22 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 december 2021- Dit jaar was een jaar van uitdagingen en beperkte financiële middelen. Maar het was ook een jaar van kansen nemen, harder werken, het land en de samenleving te dienen en resultaten neer te zetten. Dit alles is volgens minister Krishna Mathoera de leidraad geweest van het ministerie in het haast afgelopen jaar. Gisteren is er op het ministerie van Defensie een persconferentie gehouden, waarin de ontwikkelingen van 2021, maar ook de verwachtingen van het jaar 2022 zijn gepresenteerd.

Het ministerie is aangevangen met het terugbrengen van de ontwikkelingseenheid, bestaande uit 700 man, onder het bevel van de bevelhebber van het Nationaal Leger. Verder zijn de prioriteitsgebieden van het Ministerie van Defensie vastgesteld in een beleidsplan voor de komende 5 jaren. Ook daarvan heeft de bewindsvrouwe een jaarverslag gepresenteerd. Enkele prioriteitsgebieden zijn aanpakken van de dreigingen op natuurlijke hulpbronnen en covid -19. Mathoera legt uit dat het leger succesvol is ingezet om bij de aanpak te assisteren.

Het ministerie streeft er ook naar om zichtbaarder te zijn in het binnenland en de samenleving. Zo worden er diverse operaties gehouden in het binnenland en zijn manschappen van het leger ook ingezet voor de beveiliging  en bescherming van productiebedrijven. Er is ook geïnvesteerd in het verstevigen van de civiel-militaire relatie.

Hoewel er aan de meeste prioriteitsgebieden volledige aandacht is besteed, is dat niet het geval geweest op het gebied van Cyber Security. De randvoorwaarden hiervoor zijn onlangs gecreëerd, legt Mathoera uit. De vervolgstappen zullen in het komend jaar uitgevoerd worden. De gebouwen en persoonlijke uitrusting van de manschappen van het ministerie van Defensie, worden stapsgewijs aangepakt. Dit jaar zijn er al enkele projecten uitgevoerd, maar het komend jaar zal dat zeker voortgezet worden, gaf de bewindsvrouwe aan.