Minister Mathoera: ‘Geen plek voor georganiseerde criminaliteit in het leger’

7 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 07 december 2021- “Er is geen plek voor de georganiseerde criminaliteit in het Nationaal Leger”. Dit zegt minister Krishna Mathoera van Defensie nadat een officier van het Nationaal Leger  zaterdagavond is aangehouden ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Hij is inmiddels door de Militaire Politie in verzekering is gesteld.

Volgens de bewindsvrouw heeft de samenleving niets aan een leger waarbij officieren betrokken zijn bij de georganiseerde criminaliteit. “Het past niet binnen hun beroepsethiek en ook niet bij de eed die zij hebben afgelegd. Zij moeten de samenleving juist naar eer en geweten dienen”, aldus de minister. Deze mogelijke infiltratie vanuit de georganiseerde criminaliteit zal met man en macht worden uitgeroeid. Inmiddels heeft de defensieorganisatie maatregelen getroffen tegen een andere legerofficier tegen wie de justitiële autoriteiten de opsporing en aanhouding hebben gelast voor zijn mogelijke betrokkenheid in de Tafelberg-drugszaak in april.  Deze officier is ontslagen en maakt geen deel meer uit van het leger. Volgens minister Mathoera zijn de straffen van de krijgstucht, oftewel de interne gedragsregels binnen de strijdkrachten, op alle militairen, ongeacht hun rang, gelijkelijk van toepassing.