NADERE KENNISMAKING TUSSEN SURINAAMS- EN MAROKKAANS BEDRIJFSLEVEN

28 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 28 december 2021 – Op dinsdag 21 december jl. vond er een virtuele ontmoeting plaats tussen de Algemene Confederatie van Marokkaanse Ondernemingen (CGEM) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) fungeerde als intermediair en facilitator.

Minister Albert Ramdin besprak de grote potentie van beide landen en gaf mee dat Suriname als toegangspoort zou kunnen dienen naar de regio toe. Aangezien dit een kennismakingsgesprek betrof stelde de Minister voor om de vervolgvergaderingen te plannen waarbij de wederzijdse ideeën en wensen dieper worden uitgewerkt.

De heer Bryan Renten, voorzitter van de VSB, gaf aan dat de VSB mogelijke samenwerkingsgebieden ziet in de agrarische cultuur en het verwerken van voedsel; toerisme; ICT-diensten; olie- en gasindustrie; het internationaal verkeer en de functie van toegangspoort van Suriname naar het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

De VSB is de toonaangevende vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het Surinaams bedrijfsleven. Het is opgericht in 1950 en uitgegroeid tot een overkoepelende werkgeversorganisatie van lid bedrijven. Zij komt op voor de belangen van haar leden en zet zich in voor de bevordering van het economische- en sociaal welzijn van de Surinaamse gemeenschap.

De president van CGEM, de heer Chakib Alj, gaf aan ingenomen te zijn met de ontmoeting en deelde achtergrondinformatie over CGEM. De CGEM, opgericht in 1947, is de officiële vertegenwoordiger van de privésector bij de overheid in Marokko. Deze organisatie is vertegenwoordiger van 90.000 leden en verdedigt de belangen van Marokkaanse bedrijven bij overheden en sociale autoriteiten. Het doel is om op te treden ten gunste van een welvarend en optimaal klimaat voor de Marokkaanse economie door het stimuleren van particulier initiatief.

Het ministerie van BIBIS neemt het voortouw in de planning van de vervolgmeeting voor het uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden.

-nu.nl-