Onderwijs binnenland complex, maar niet vergeten

14 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 14 december 2021- Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is zich bewust van de complexiteit van het lesgeven in het binnenland. De renovatie van scholen, het watertekort waarmee leerkrachten te kampen hebben, achterstallig onderhoud, de beschikbaarheid van geschikte dienstwoningen, veiligheid, transport van leerkrachten en stroomvoorziening zijn enkele aandachtspunten, die de aanpak van onderwijs in het achterland enigszins ingewikkeld maken.

Toch wordt er op het MinOWC hard aan gewerkt om de situatie voor leerkrachten en leerlingen in het jaren verwaarloosde achterland aangenaam te maken. Om dit te kunnen doen is een interdepartementale aanpak vereist. Er is ondersteuning nodig van verschillende ministeries zoals Openbare Werken, Natuurlijke Hulpbronnen, Justitie en Politie en Defensie. Alle ministeries leveren een bijdrage dat onderwijs in het binnenland op peil gebracht wordt, zei Patricia Daniël, hoofd Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) tijdens een persconferentie die op vrijdag 10 december 2021 is belegd. Volgens mevrouw Daniël worden logistieke zaken in orde gemaakt. “Waar er een tekort is aan water zijn er durotanks aangeschaft,” zei het BOB-diensthoofd.

Minister Marie Levens is ook ingegaan op de situatie in het achterland. “Het vraagstuk in het binnenland is bijzonder complex, omdat er veel komt bij kijken.” De overstroming heeft het departement miljoenen Surinaamse Dollars gekost. Er is veel geld gestopt in de schoonmaak, omdat zelfs de brandweer eraan te pas moest komen om vooral modder op te ruimen. “Alle meubilair is vernietigd, er was sprake van een enorme ravage,” zei de bewindsvrouw. Naast nieuw meubilair dat is aangeschaft moest het ook nog worden getransporteerd. En deze kosten lopen behoorlijk op, benadrukte de minister. Aangezien BOB het werk niet alleen aankan, is er op het ministerie een werkgroep die ondersteunt en ook regelmatig in het veld is om de knelpunten te identificeren.

Kleuterscholen

Het MinOWC zal in alle dorpen voor vierjarigen kleuteronderwijs verzorgen. Volgens de minister durven ouders niet om hun kinderen met de boot mee te sturen naar een clusterschool in de omgeving. Hoewel het een heel ingewikkeld project is, zullen BOB en de taskforce de kosten voor het verzorgen van kleuteronderwijs in kaart brengen en nagaan welke voorwaarden geschapen moeten worden. Er wordt al een beetje proefgedraaid, want binnen de onderwijsvernieuwing telt elk kind mee.

Verder gaf de bewindsvrouw aan, dat er in tripartiet verband scholen worden gebouwd in Coeroeni en Amotopo in het district Sipaliwini. In deze dorpen zijn de kinderen nooit naar school geweest. Ook onderwijs verzorgen in deze dorpen wordt een uitdaging. “Je krijgt kinderen van zes of vijftien jaar die voor het eerst naar school gaan,” zei minister Levens.