Onderwijs moet ook een communicatieplan bieden aan scholen

22 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 december 2021- Er mogen zich geen conflict-situaties meer voordoen op scholen. Dit zegt Yuro Dipotaroena, directeur van de Vanguard School of Engineering. Het komt nog te vaak voor dat leerkrachten en leerlingen in de clinch met elkaar raken. Volgens Dipotaroeno kan dit fenomeen tot het verleden gaan behoren, indien de driehoeksrelatie tussen ouders, leerlingen en de school, hersteld wordt. Leerlingen moeten weer respect tonen aan de leerkrachten en omgekeerd moet dat ook het geval zijn.

Studenten van de Vanguard School of Engineering doen onderzoek naar hoe ouders tools aan te reiken om hun pupillen te begeleiden met schoolwerk. Volgens Annelot Themen, ontwikkelaar en docent van de School of Engineering, moet de communicatie tussen de ouders, de school en het kind verbeteren. Door covid-19-pandemie is dit moeilijker geworden met als gevolg dat er irritatie optreedt bij alle partijen.

Volgens directeur Dipotaroeno zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor de slechte verstandhouding tussen leerkrachten en leerlingen. Maar, goede communicatie kan ervoor zorgen dat situaties rechtgetrokken worden.