Openbare Werken: ‘Investeerders melden zich aan’

20 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 20 december 2021- Op basis van het investeringsbeleid van de overheid in Suriname, spant het ministerie van Openbare Werken (OW) zich enorm in om samenwerkingsverbanden in de vorm van PPP (Public Private Partnership) aan te gaan met particuliere bedrijven, zowel lokaal als internationaal. Onlangs heeft het Surinaamse ministerie van OW op het gebied van appartementen c.q. integrale woningbouw- oplossingen, afvalbeheer, multiverdieping parkeerhavens, overheidskantoorgebouw en infrastructurele werken een aantal Expression of Interest (EOI) gepubliceerd. De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen was vastgesteld op 30 november 2021.

Er heeft zich een aantal van tien bedrijven (lokaal en internationaal) aangemeld. Ook zijn er voorstellen ingediend om ons stedelijk afval (Municipal Solid Waste), dat op de vuilstortplaats te Ornamibo gedumpt wordt, te verwerken. Verder is er interesse getoond voor onze afval te Marowijne en Nickerie (padikaf te Nickerie). De ontvangen projectvoorstellen worden nu bestudeerd om te komen tot een selectie op basis van feasibility. Hierna volgt het traject van de Terms of Reference (TOR) en de Request for Proposal (PPP-RFP).

Voor wat betreft de brug over de Surinamerivier werd een Request for Expressions of Interest uitgezet om in PPP de brug te realiseren. Hierbij zijn investeerders uitgenodigd om kenbaar te maken dat ze geïnteresseerd zijn de brug, inclusief toeleidende wegen te bouwen en te financieren. Op het laatstgenoemde zijn van drie grote bedrijven reacties binnengekomen.

Alhoewel voor parkeerhavens en overheidsgebouwen nog geen aanmeldingen zijn geweest, hebben vier bedrijven (lokaal en internationaal) zich aangemeld en voorstellen ingediend voor woningbouwprojecten. Er is ook interesse getoond voor de bouw van appartementen. De ontvangen projectvoorstellen worden nu bestudeerd om te komen tot een selectie op basis van een gedetailleerde feasibility, Terms of Reference (TOR) en de gepaste PPP Request for Proposal (PPP-RFP). Vanuit het ministerie zal gekeken worden naar het aanbod van deze bedrijven waarna er een selectie plaats zal vinden. Die geselecteerden zullen dan een nadere beschrijving van het werk krijgen (Terms of Reference).

De Minister geeft aan dat op grond van het aanbod zal een voorstel gedaan moeten worden met het compleet PPP-aanbod. Uit het gegeven aanbod zal het ministerie een keus maken welk bedrijf uiteindelijk mag bouwen. Die investeerder krijgt dan een langlopend concessierecht.