Openbare Werken legt wederom werkbezoek af aan Saramacca

14 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 14 december 2021- Op basis van de hernieuwde organisatiestructuur binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) is onlangs een aanvang gemaakt met het weer afleggen van werkbezoeken aan districten. Districten hebben nu een eigen districtsorganisatie die duurzaam is geworden. Op vrijdag 10 december 2021 is in het district Saramacca aanzet gegeven om het nieuwe districtsorganogram aan het OW-personeel te presenteren. OW-minister Riad Nurmohamed brengt op deze manier verandering in de situatie door de organisatiestructuur aan te passen.

Het ministerie van Openbare Werken heeft zich voorgenomen haar dependances weer landelijk te bezoeken. Het betreft de eerste keer vanaf het aantreden van minister Nurmohamed dat een delegatie bestaande uit de minister, directieleden, adviseurs, personeelszaken en hoofden van verschillende afdelingen de districten aandoen. De bewindsman had vorig jaar beloofd dat in elk district een hoofdkantoor wordt opgezet dat voldoet aan de hedendaagse eisen en voorzieningen. Er is inmiddels een aanvang gemaakt door billboards te plaatsen in alle districten. Vanwege de begroting moest worden nagegaan welk district eerst aan de beurt komt, zo is voor Saramacca gekozen om de faciliteiten bij het OW-kantoor te verbeteren.

Het ministerie acht het van groot belang frequent overleg te hebben met alle districtscommissarissen voor een vlot verloop van werkzaamheden in het district. Daartegenover zijn afspraken gemaakt voor goede communicatie tussen OW en het districtscommissariaat. Verder wordt het personeel goed gestructureerd per ressort, maar zal ook waar nodig worden ingevuld door medewerkers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) of Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Dit initiatief heeft als doel goede teams per ressort te vormen om werkzaamheden optimaal en vlot te laten verlopen. Deze zaken worden binnenkort in een organogram vervat voor het personeel.

De bewindsman laat verder optekenen dat prioriteit wordt gegeven aan de jarenlange achterstand betreffende projecten in de districten. Tijdens het werkbezoek zijn lopende projecten van OW waargenomen. Echter deden geruchten de ronde in de samenleving dat er niet zou worden gewerkt in het district, daarom maakte de OW-topman gebruik van de gelegenheid de locaties van de projecten persoonlijk te bezoeken. Het volk kan nu overtuigd worden van al de onjuiste informatie binnen de gemeenschap. Het project te Misgunst is na een kleine vertraging hervat. Binnenkort wordt het startsein gegeven voor renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal te Uitkijkpolder.

Het project aan het Saramaccakanaal ten behoeve van een betere ontwatering begint ook geleidelijk aan opgang te komen. De brugliggers over dit kanaal te Uitkijk die enorm veel lawaai veroorzaken, worden ook spoedig aangepakt. Zo zijn meerdere issues aan de orde gekomen, in kaart gebracht en zal per district worden aangepakt. De OW-minister zegt dat mindshift van eminent belang is door niet te wachten op de overheid, aangezien er veel is dat zelf gedaan kan worden. In Saramacca kunnen onder andere landbouwgronden, door samenwerken zelf worden ontwaterd, zolang de wil aanwezigheid is om transformatie te brengen, hetgeen het ministerie van Openbare Werken in de komende periode sterk zal stimuleren.

-Min. OW-