Operatie ‘Veilig Suriname’ vindt normaal voortgang

22 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 december 2021- De Operatie ‘Veilig Suriname” gaat normaal door. Dit is op maandag 20 december tijdens een constructieve ontmoeting die minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie had met de Surinaamse Politiebond (SPB) besloten. Plaatsvervangend korpschef, commissaris Henry Seedorf, die ook aanwezig was op de meeting gaf aan dat na onderzoek is gebleken dat er in het rooster geen sprake is van 7-7 werktijden. Er zou ook gesteld zijn dat men bij uitvoer van de operatie langer dan 12 uur zou moeten werken. Uit de informatie van de regiocommandanten blijk dit niet zo te zijn. Verder komt dit niet voor in de werkroosters die de Plaatsvervangend korpschef onder ogen heeft gehad. Commissaris Seedorf haalde verder aan dat als er zaken zijn binnen een dienstsituatie, dat het politiepersoneel ervan op de hoogte is dat het KPS structuren heeft, waarbij zaken worden aangegeven. Ineens is er ervoor gekozen de bondsvoorzitter  erbij te halen. Hij wilde daarom weten wat er van de operatie niet in lijn is met de wet.

De SPB werd vertegenwoordigd door de voorzitter Milando Atompai, secretaris Revelino Eijck en penningmeester Marjorie Peer. Voorzitter Atompai haalde aan dat de bond bij de samenstelling van het plan, niet erbij is betrokken. De plaatsvervangend korpschef vroeg zich af als het gebruik is dat alvorens een verhoging van politieactiviteiten worden uitgevoerd, de bond gekend zou moeten worden. Hij stelde verder dat indien het zo was,  de bond wel betrokken zou zijn bij het samenstellen van het plan. Het is echter wel een voornemen om het veiligheidsplan met de bond te delen.

Seedorf zei verder dat er voor de operatie een bepaalde strategie is uitgewerkt. Zo is ervoor gekozen de eerste week de zichtbaarheid aan de dag te leggen, waarbij de focus gericht is op bruggencontroles, verkeerscontroles en het verwijderen van hangmensen. De operatie vindt dus normaal voortgang. Het tempo van de operatie zal gestadig worden opgevoerd, waarbij de middelen zullen worden aangeschaft. De bond vint het belangrijk dat de politie over de nodige attributen beschikt, zodat hun veiligheid gegarandeerd is tijdens de uitvoerig van de operatie.  Minister Amoksi gaf aan dat er een missive is, waarin per regeringsbesluit er aanschaf zal plaatsvinden van de benodigheden voor de operatie met uitzondering van nieuwe voertuigen.

De bewindsman deelde ook mee, dat uit het wensenpakket dat de bond eerder heeft ingediend er reeds enkele zaken zijn gerealiseerd. Zo zijn de geneeskundige voorzieningen bij het Staatsziekenfondsaangepast. Recentelijk zijn ook de nachtdienstpremie en de voedingstoelage beiden verhoogd naar SRD.100 en de uitkering werkt terug naar 1 juli 2021. De uitbetaling van het eerste deel zal aan eind van januari 2022 plaatsvinden. Begin januari zal met de clusterministers gesproken worden over de andere punten in het wensenpakken van de politiebond. Op de meeting waren ook aanwezig de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone en JusPol Veiligheidsadviseur, Mark Karg, de voorzitter van het Overlegorgaan van het ministerie Patrick Campagne, de functionarissen Bieswadath Somai en Purcy Landveld.

-Min. JusPol-