Overbevissing en illegale visserij vormt dreiging voor vissoorten Surinaamse wateren

21 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 21 december 2021- De populatie van bepaalde vissoorten gaat achteruit. Dit als gevolg van overbevissing en illegale visserij, zegt Mark Lall, secretaris van Visserscollectief. Volgens Lall gaat het om de vissoorten Jarabaka, bang bang en kandratiki. Lall zegt dat dit een probleem is waar Suriname al geruime tijd mee kampt. Hij legt verder uit dat de schaarste kan zorgen voor prijsverhoging tijdens de komende feestdagen.

Volgens Lall moet het vergunningbeleid aangepast worden.  Verder kijkt hij uit naar de ordening van de sector. Er moet volgens Lall minder vergunningen worden verstrekt.  De instanties die belast zijn met het uitvoeren van de controles opereren volgens de secretaris op een laag pitje