OW start pilotproject verfraaiing middenbermen openbare wegen

9 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 09 september 2021 – Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt hard aan het herstel van openbare wegen in ons land. In dit kader is onlangs een pilotproject gestart aan de mr. Jagernath Lachmonstraat ter hoogte van het ministerie. Er is reeds een aanvang gemaakt met het afscheren van de middenbermen. Dit om meer verkeersveiligheid te garanderen.

Het ministerie merkt op dat bomen op de middenbermen van diverse wegen ondertussen heel groot zijn geworden. Dit zorgt voor onoverzichtelijkheid in het verkeer. In bepaalde gevallen raken bomen de elektriciteitsmasten en is er beschadiging van het wegdek door de wortels.

Na de werkzaamheden nabij het ministerie zullen ook andere delen van de Jagernath Lachmonstraat aangepakt worden. Verder zullen ook de Coesewijne- en de Willem Campagnestraat worden meegenomen in het pilotproject. Indien dit project succesvol verloopt, zal worden overgegaan tot landelijke uitvoering van deze werkzaamheden. Op de weggebruikers wordt een beroep gedaan geduld te betrachten en mee te werken door de aanwijzingen tijdens de werkzaamheden strikt op te volgen.

-Openbare Werken-