OW zal flink uitpakken in 2022

29 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 december 2021- Het Ministerie van Openbare Werken zal volgend jaar flink uitpakken. Zo zal er meer aandacht besteed worden aan de Civieltechnische werkzaamheden. Onlangs gaf directeur Santosh Soman van de afdeling Civiel Technische Werken (CTW), een uiteenzetting over wat er gedaan zal worden en hoeveel de begroting is.

Volgens de directeur is er serieus gekeken naar het onderhoud van de wegen, als ook naar het afwateringssysteem. Bij de minste of geringste neerslag staan vele straten in Suriname blank. Recent is gebleken dat gebieden die eerder niet onder water liepen, nu wel kampen met overtollig water. Volgens Soman, moet dit fenomeen tot het verleden gaan behoren, met een goed onderhoudsplan. Momenteel zijn er nog enorme achterstanden in het onderhoud van sluizen, pompgemalen en kanalen.

Er is ook gekeken naar de verkeerssituatie. Volgens Soman zal die beter gemonitord worden en krijgt de digitale techniek meer aandacht. Daarom is er ruim SRD 3 miljoen hiervoor opgenomen in de begroting.  Binnenkort moet de begrotingsbehandeling plaatsvinden in het Hoogste College van de Staat. Het is koffiedik kijken of de begroting van het Ministerie van Openbare Werken wordt goedgekeurd zoals die zal worden ingediend.