Pertap Bissumbhar: “Wel scheiding tussen directievoering en RvC bij Surzwam NV”

31 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 31 december 2021- Er is sprake van een duidelijke scheiding tussen de directievoering en de Raad van Commissarissen bij Suriname Zwaar Materieel (Surzwam NV). Dit geeft president-commissaris Pertap Bissumbhar aan. Gisteren hebben enkele DNA-leden, tijdens de behandeling van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922, hun misnoegen geuit over gedelegeerde president-commissarissen, die zouden optreden als directeuren van staatsbedrijven. Volgens Bissumbhar is dat zeker niet het geval bij Surzwam.

Surzwam NV is in 2004 opgericht met als doel het beheren, onderhouden en exploiteren van zwaar materieel dat wordt ingezet in met name de agrarische- en de productiesector. VHP parlementarier Mahinder Jogi heeft het belang van goed bestuur binnen staatsbedrijven benadrukt. Hij is van mening dat de regering de kwestie van RvC’s en president-commissarissen al op de eerste dag van het nieuwjaar (maandag 3 januari 2022) op de agenda moet plaatsen.

VHP-fractie leider Asiskumar Gajadien gaat een stap verder. Volgens hem dienen alle staatsbedrijven volgens de wet, te voldoen aan hun verantwoordingsplicht op de jaarrekeningen. Het mag nooit zo zijn dat belastinggelden van de samenleving op een onverantwoorde manier besteed worden, geeft de Gajadien aan.