Regering voornemens om een duizendtal woningen neer te zetten voor lagere inkomensgroepen

29 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 december 2021- De regering Santohki- Brunswijk  heeft als voornemens om landelijk een duizendtal woningen te bouwen voor de lagere-inkomensgroepen. Volgens het staatshoofd Chandrikapersad Santokhi is het onaanvaardbaar dat een aanzienlijk deel van de bevolking, anno 2021, niet is gehuisvest op het niveau, dat goede voorwaarden schept voor een zorgzaam en evenwichtig gezinsleven. Dit gaf de president vandaag aan tijdens de beëdiging van het nieuw bestuur bij het Fonds Woningbouw Lagere-inkomensgroepen.

Het Fonds Woningbouw Lagere-inkomensgroepen is in 2013 bij Staatsbesluit ingesteld. Het voornaamste doel is het verstrekken van leningen aan lagere-inkomensgroepen voor zelfbouw op eigen grond en de koop van sleutelklare woningen bij het fonds. In het instellingsbesluit is onder andere gedefinieerd, wie tot de lage inkomensgroepen behoren, en welke de voorwaarden zijn, om in aanmerking te komen voor een lening. President Santokhi zegt dat de regering goede huisvesting als een primaire voorwaarde stelt voor het opvoeden van kinderen tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen.  De president roept het nieuw bestuur op om conform de geldende regels te handelen. Volgens het staatshoofd heeft het oud-bestuur  niet conform de regels gehandeld, waardoor het thans behoort tot de grote schuldenaren met hoge, vaak onverklaarbare en oneigenlijke schulden. Ook wordt een deel van dat bestuur strafrechtelijk vervolgd voor grove misdrijven gepleegd, met misbruik van de naam en middelen van het fonds.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de juristen Anenda Veldman, Deepak Jairam, Ramesh Karansingh, Irshaad Fatemohamed en Sunaina Mohan. Het bestuur staat onder leiding van de ministeries van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), terwijl ook het directoraat Politieke en Beleidsaangelegenheden van het Kabinet van de President en het directoraat van het ministerie van Financiën vertegenwoordigd zijn.