Regering werkt aan eigen voorstel wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨

12 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 12 december 2021- 10 jaren lang heeft de huidige oppositie de kans gekregen om de wet ¨Openbaarheid van Bestuur¨ aan te nemen. Dit is niet gedaan. Deze regering is menens om dit wetsproduct wel tot stand te brengen. Hiertoe komt de regering binnen afzienbare tijd met een eigen wetsvoorstel. Op de eerste meeting van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat dit wetsproduct op de agenda.

De regering gaat ervan uit dat het ongezond is een wetsvoorstel aan te nemen met voorwaarden waaraan wij de facto niet gaan kunnen voldoen. De wet moet aansluiten op de realiteit en de diverse instituten moeten in gereedheid worden gebracht. Alle bijkomende risico´s en gevaren van zo een ingrijpende maatregel moeten zo veel als mogelijk worden gemitigeerd. Onder andere zal worden nagegaan als en hoe persoonsgegevens en privé-informatie blootgesteld zullen zijn.

De regering begrijpt de importantie en noodzaak van dit wetsproduct. Zij streeft echter naar breed draagvlak met de diverse stakeholders. Op basis hiervan worden meerdere instanties geraadpleegd voor correcte adviezen. Het streven is erop gericht dat dit wetsproduct vroeg in het nieuwjaar zal worden aangeboden aan DNA.