Rusland en VS plegen op 10 januari veiligheidsoverleg over Oekraïense situatie

28 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 28 december 2021 – Het eerder aangekondigde bilaterale veiligheidsoverleg tussen Rusland en de Verenigde Staten zal op 10 januari plaatsvinden, meldt het Witte Huis. Op de agenda staan kernwapenbeheersing en de spanningen rond Oekraïne.

“De VS kijkt ernaar uit met Rusland te overleggen”, zei een woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het land. “Tijdens het overleg kan Rusland zijn zorgen op tafel leggen, en wij zullen dat ook doen.”

De woordvoerder benadrukte dat er geen beslissingen over Oekraïne zullen worden genomen zonder overleg met de Oekraïners. “Er zullen onderwerpen zijn waarop we vooruitgang kunnen boeken en onderwerpen waarover we het oneens zijn. Dat is hoe diplomatie werkt.”

In dezelfde week zijn nog twee overlegmomenten gepland: op 12 januari ontmoeten Russische gezanten leden van de NAVO en op 13 januari vindt er overleg tussen de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OSCE) en Rusland plaats. De OSCE houdt in Oekraïne al jaren toezicht op naleving van de wapenstilstand tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense regeringsleger.

De spanning tussen Rusland en het Westen loopt momenteel op door een Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Dat Oost-Europese land wil graag lid worden van de NAVO. De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat ze Rusland zware sancties opleggen als het besluit tot een inval in het buurland.

-nu.nl-