Simultaan trainingen voor versterking jeugdbeleid

15 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 15 december 2021- De afdeling Jeugdzaken in samenwerking met het Openbaar Ministerie is vanaf maandag 13 december gestart met twee projecten, die te maken hebben met de versterking van het jeugdbeleid. Het eerste project betreft de training ‘Het eerste contact’ met de jeugdige, het kan zijn een verdachte, maar ook een slachtoffer. Medewerkers van het Korps Politie Suriname worden ingelicht hoe te handelen en welke belangrijke acties uit te voeren.

Deze training wordt verzorgd via het CBSI-systeem, welke de mogelijkheid biedt om in één keer een grote groep medewerkers online te trainen. Het tweede project gaat over Alternatieve Afdoening van straffen bij jeugdigen. De training wordt verzorgd door twee jeugdofficieren van het Openbaar Ministerie aan hulp officieren van het Korps Politie Suriname, die in staat moeten zijn om in de praktijk jeugdigen en gevallen te identificeren die voor een Alternatieve Afdoening in aanmerking zouden kunnen komen.

Beide projecten zijn geschreven in het kader van een efficiëntere aanpak van het jeugdbeleid. Bij zowel strafrechtelijke zaken van jeugdigen als zaken van sociaal-maatschappelijke aard, komt de afdeling Jeugdzaken in beeld. Dit zou in principe landelijk moeten geschieden. Vanwege de uitgestrektheid van het werkgebied is samen met de Jeugdofficieren van het Openbaar Ministerie besloten korpsbreed projecten uit te voeren ter ondersteuning van de afdeling Jeugdzaken in het algemeen, maar daarmee ook de naleving van het kinderrechtenverdrag in het bijzonder. De projecten worden simultaan uitgevoerd.

-KPS-