Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

25 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 25 december 2021- Tijdens een beraadslaging van het Speciaal Tripartiet Overleg op het Kabinet van de president op 23 december 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma. Naast het clusterteam van ministers die zijn aangewezen het Tripartiet Akkoord te coördineren wordt zij ondersteunt door de overlegorganen, t.w.; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de private sector en de vakbeweging. Het uitvoeren van de IMF-voorwaarden zodat de leiding van het land deze kan aansturen voor de periodieke evaluatie is een van de cruciale aspecten van de ondersteuning.

Het staatshoofd heeft medegedeeld dat prof. Dr. Marten Schalkwijk die belast was met de leiding van het Tripartiet Overleg het voorzitterschap overdraagt aan dhr. Willem de Miranda. De regeringsleider gaf aan dat de krachten en expertise van Schalkwijk elders zullen worden ingezet voor land en volk. Professor Schalkwijk heeft het volste vertrouwen in De Miranda. “Hij heeft een groot draagvlak en is kundig om het overleg te leiden en een goed resultaat te leveren voor het eerste evaluatie moment in maart 2022”, aldus Schalkwijk.

De Miranda, die tot voor kort als secretaris belast was in het orgaan, is er vanaf het begin bij betrokken geweest om tot een sociaal akkoord te komen. Hij is er van overtuigd goede leiding te kunnen geven aan het overlegorgaan voor het herstellen van de Surinaamse economie.

President Santokhi drukte het clusterteam op het hart, goed op de beleidsdomeinen te letten t.w. het Herstelplan, het strakke IMF-programma en het National Risk Assessment. “Wij moeten de doelen gehaald hebben voor het eerste evaluatie moment in maart van het volgend jaar. Wij kunnen ons niet veroorloven de beleidsgebieden niet in orde te hebben, aangezien dit desastreuze gevolgen zal hebben voor de IMF-overeenkomst. Een van de gevolgen van het niet klaar hebben van het eerste evaluatie moment is dat wij gediskwalificeerd kunnen worden en dat de overeenkomst stopt,” waarschuwde de regeringsleider.

Het staatshoofd heeft vertrouwen in zijn team en is ervan overtuigd dat met de ingezette deskundigen het IMF-programma effectief ten uitvoer zal worden gebracht.