Staatsolieraffinaderij opgestart en volledig in productie

18 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 18 december 2021- De Staatsolieraffinaderij is vanaf 16 december 2021 weer volledig in bedrijf na een ongeplande stillegging voor onderhoud. De leveringen van hoogwaardige Ultra-Low Sulphur Diesel en gasoline via GOw2 en andere lokale afnemers vinden weer plaats.

De raffinaderij is vanaf 20 november tot en met 10 december uit bedrijf geweest. Tijdens deze stillegging zijn direct de voor februari 2022 geplande onderhoudswerkzaamheden, die twintig dagen zouden duren, uitgevoerd. Het onderhoud en de noodzakelijke reparaties zijn verricht door Staatsoliemedewerkers en lokale dienstverleners. De doelen om de activiteiten zonder veiligheidsincidenten, binnen het geplande budget en de tijd op te leveren, zijn gehaald. De extra inzet en teamgeest van allen die betrokken zijn geweest bij dit project hebben geleid tot deze uitstekende prestatie. Naar de oorzaak van de ongeplande onderbreking is er goed onderzoek gedaan en zijn er maatregelen getroffen om de raffinaderij nog robuuster te maken.

Elke raffinaderij kent geplande en ongeplande onderbrekingen. Er wordt ook met een bepaald percentage ongeplande onderbrekingen rekening gehouden in de productieplanning. De Staatsolieraffinaderij doet volgens een recent onderzoek, voor wat het percentage ongeplande onderbrekingen betreft, niet onder voor internationale bedrijven binnen de industrie. Dat blijkt ook uit het feit dat ondanks deze ongeplande onderbreking wij onze productiedoelen zullen behalen.

Staatsolie heeft de raffinaderij met name opgezet om door waardetoevoeging aan de eigen Saramacca Crude olie-importen te beperken en daarmee deviezen voor het land te besparen. Maar een andere belangrijke doelstelling was het zich eigen maken van ultramoderne procestechnologie, die ook in de offshore-olie- en gasindustrie wordt gebruikt. De raffinaderij wordt nu voornamelijk door Surinamers gedraaid, wat aantoont dat onze eigen mensen deze complexe processen kunnen uitvoeren en beheersen. Deze kennis zal op het juiste moment goed van pas komen in de offshore. De succesvolle uitvoering van deze onderhoudsbeurt is opnieuw een bewijs dat wij goed op weg zijn deze doelstelling te halen.