Suriname en Nederlandse gemeenten gaan samenwerken

7 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 07 december 2021- Suriname en de Nederlandse Gemeenten gaan nauwer samenwerken. Dat is maandag vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die in Den Haag is getekend tussen Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Burgemeester Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee wordt de samenwerking die de afgelopen tien jaar vrijwel stil was komen te liggen weer nieuw leven ingeblazen.  Burgemeester Van Zanen “Van alle kanten is er enorm veel energie bij lokale bestuurders en anderen om Suriname te steunen. Het wordt een herstart, waarbij Suriname de ‘lead’ zal hebben ”.

Doel van de samenwerking is om concreet op districtsniveau te komen tot projecten die helpen om het leven van de bevolking te verbeteren, leefbaarheid te vergroten en versterking van het lokale bestuur te bevorderen. Minister Ramdin zegt: “Niet alleen technische bijstand, maar duidelijke initiatieven, die merkbaar verbetering brengen in mensen hun leven”. Daarbij zal niet alleen de overheid, maar ook het klein- en middenbedrijf een rol moeten spelen.

Maandagavond vond op initiatief van de VNG en de Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi al een eerste gedachtewisseling plaats tussen burgemeesters, wethouders en diverse bestuurders om de samenwerking op te starten. Daarbij waren ook veel deelnemers met een Surinaamse achtergrond, zoals burgemeester Franc Weerwind (Almere) en de wethouders Reshma Roopram (Berendrecht) en Kavita Parbhudayal (Den Haag).

De ontmoeting onder leiding van burgemeester Van Zanen van de gemeente Den Haag, besloot een uitnodiging te doen aan de 10 districtscommissarissen om op korte termijn een eerste virtuele ontmoeting te hebben om van Surinaamse kant te inventariseren welke behoeften er zoal leven. Van diverse districten waren al initiatieven uitgegaan richting Nederland, die kunnen nu gericht worden opgepakt op basis van de gesloten samenwerking. Het is de bedoeling dat in de eerste helft van februari een delegatie van de VNG een bezoek brengt aan Suriname om verder te praten met de districtscommissarissen.