Tripartiet Overleg bespreekt Sociaal Vangnet

15 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 15 december 2021- Het Sociaal Vangnet is een pakket van sociale voorzieningen die er – samen met de reguliere sociale voorzieningen – voor moet zorgen dat burgers die tijdelijk minder inkomsten hebben, vanwege maatregelen die genomen moeten worden om de economie te herstellen, niet in armoede vervallen.

In het Tripartiet Akkoord, dat op 24 november jongstleden is getekend tussen vertegenwoordigers van de overheid, vakbeweging en bedrijfsleven, is aangegeven dat het Tripartiet Overleg nog voor eind december het Sociaal Vangnet zal bespreken. Op maandag 13 december is hiermee een aanvang gemaakt. Hiervoor werd de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) uitgenodigd. Minister Uraiqit Ramsaran heeft met een delegatie de vergadering bijgewoond, waarbij een presentatie werd gegeven over de onderdelen van het Sociaal Vangnet waarvoor SOZAVO verantwoordelijk is. Ook is vooruitgekeken naar de werking van het Sociaal Vangnet in 2022.

Tijdens de bijeenkomst is er data gepresenteerd over AOV, de status van betalingen van Algemene KinderBijslag (AKB) en Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens en Financiële Bijstand voor personen met een beperking. Daarnaast zijn de BAZO-premiebetalingen, Covid-steun voedselpakketten en het schooltassenproject aan de orde gekomen. SOZAVO gaf ook een overzicht van een aantal andere projecten zoals het Positive Parenting Program, de bijdrage aan acute noodsituaties en projecten in het kader van het Affordable Housing Project (AHP) en het Basic Needs Trust Fund (BFTN).

Minister Ramsaran benadrukte tijdens zijn presentatie dat het hoofddoel van SOZAVO voor 2022 is om de financiële inclusie tot een feit te maken. Dit, door alle typen financiële bijstand giraal naar de samenleving te laten toekomen. Ook werden er indicaties gegeven over het optoppen van bepaalde uitkeringen.

De ontmoeting met de minister en zijn team was zeer interactief en levendig, waarbij onder meer de werking, criteria en wettelijke aspecten van diverse uitkeringen aan de orde zijn gekomen. Het belang van een goede afstemming tussen de reguliere sociale voorzieningen en de diverse maatregelen uit het Sociaal Vangnet werd door alle partijen onderstreept.

Voorzitter van het Tripartiet Overleg, Marten Schalkwijk, gaf aan dat het Tripartiet Overleg via deze presentatie meer inzicht heeft gehad en bedankte de minister en zijn staf voor hun openheid en bereidheid. Op maandag 20 december zal het Tripartiet Overleg de bespreking over het Sociaal Vangnet afronden met de evaluatie van de overige onderdelen van het Sociaal Vangnet. Op basis hiervan zullen eventuele aanbevelingen gedaan worden aan de regering.