Uitvoeringsorgaan Basiszorg brengt informatie naar ressorten

2 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 02 December 2021- Binnen de samenleving blijkt er nog veel onduidelijkheid te zijn over de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Om hierin verandering te brengen, is het Uitvoeringsorgaan Basiszorg reeds geruime tijd bezig met informatiesessies in de verschillende ressorten. Ressort- en districtsraadsleden worden tijdens deze bijeenkomsten zo omstandig mogelijk ingelicht over de basiszorg. Het is de bedoeling dat zij de informatie verder vertalen naar bewoners van hun ressorten. Op dinsdag 30 november was het de beurt aan het ressort Paramaribo Centrum.

Rachel Perri, directeur van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg, zegt dat het orgaan met de informatiesessie uitvoering geeft aan een van haar taken, namelijk voorlichting. Er is bewust gekozen voor de rr- en dr-leden, niet alleen omdat deze pas zijn gekozen, maar meer nog omdat zij het dichtst bij de samenleving staan. Volgens Perri is er veel onduidelijkheid over de wet en het aanvragen van premiesubsidie voor basiszorg. Een van de eerste indrukken is dat er veel behoefte aan informatie is, terwijl de rr- en dr-leden aangeven beter wegwijs te zijn gemaakt. Naast de rr- en dr-leden kunnen ook buurtorganisaties en andere geïnteresseerde instanties een infosessies aanvragen. Voor dit jaar staat er nog een zo’n bijeenkomst gepland, waarna volgend jaar onder meer de districten bezocht zullen worden.

Directeur Perri benadrukt dat het Uitvoeringsorgaan belast is met de uitvoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. Het orgaan heeft een samenwerking met de afdeling Basiszorg van het Ministerie van Sociale zaken voor het screenen van het Bazo-bestand, hetgeen een ongoing proces is. Personen wiens kaart is vervallen, dienen opnieuw premiesubsidie aan te vragen. De screening geschiedt op basis van de vastgestelde criteria als men wel of niet in aanmerking komt. Het is van belang om te letten op de einddatum van de Bazo-kaart en dat minimaal een maand voor de vervaldatum opnieuw een aanvraag wordt gedaan. Daarmee wordt volgens de directeur voorkomen dat men niet naar de dokter kan, omdat de kaart vervallen is. Ze legt uit dat een basiszorgverzekering afsluiten een plicht is. Deze moet zelf worden betaald. De overheid komt in met subsidie voor mensen die niet zelf kunnen betalen.

Perri zegt dat mensen vaak niet weten wat hun verzekering kost. Er wordt een aanvraag gedaan, terwijl men de kosten zelf kan betalen. Dat is ook iets waarvan het Uitvoeringsorgaan de samenleving bewust wil maken. Daarnaast kunnen mensen ook met een klacht terecht bij het Uitvoeringsorgaan. De directeur acht dit laatste heel belangrijk, omdat het orgaan op basis van klachten weet wat er in het veld speelt en aan de hand daarvan beleid kan maken. Het Uitvoeringsorgaan doet ook aan dataverzameling en analyses. Perri benadrukt dat in de Wet Nationale Basiszorg een aantal zaken goed geregeld zijn en dat de samenleving hiervan gebruik moet maken. Het orgaan gaat zich volgend jaar niet alleen richten op voorlichting aan de samenleving, maar ook op het controleren van werkgevers die hun plicht jegens werknemers verzaken.