VIDS overhandigt naslagwerken aan minister Levens

14 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 14 december 2021-Ā Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft drie publicaties ontvangen van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Naast een ā€˜Baseline rapport over de Inheemsen in Surinameā€™, heeft VIDS-directeur, Cylene France ā€˜De historische Inheemse bevolking aan de Corantijnrivierā€™ en ā€˜Archiefonderzoek naar historische en eigentijdse bronnen van de Kaliā€™na en Lokono aan de Beneden-Marowijnerivierā€™ overhandigd aan de bewindsvrouw. Dit vond plaats op dinsdag 7 december 2021.

De onderzoeken zijn door de Inheemsen zelf gedaan en hebben betrekking op de leefsituaties in de gebieden. Er wordt in de publicaties onder andere aandacht besteed aan gezondheidszorg en onderwijs. Aan de minister werd medegedeeld dat de naslagwerken als leidraad gebruikt kunnen worden voor het bepalen van het onderwijsbeleid voor deze volkeren.

De bewindsvrouw is zeer ingenomen met de geste. Door een firsthand analyse van de gebieden te hebben, wordt het immers voor het departement gemakkelijk om de nodige aanpassingen te plegen. Minister Levens gaf verder aan dat er ten aanzien van het onderwijs in de Inheemse gebieden verandering wordt gebracht, omdat er scholen komen in de Trio-dorpen Amotopo en Coeroeni.

Verschillende ministeries hebben deze rapporten van de VIDS ontvangen. De inhoud, die ook betrekking heeft op de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGā€™s), zal de overheid moeten ondersteunen in het verder ontwikkelen van de dorpsgemeenschappen.