Voorbereidingen belastinghervormingen vorderen gestaag

29 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 december 2021- In het onlangs bekrachtigde Tripartiet Akkoord, is het aanpassen van belastingen een van de voornaamste afspraken tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Wat effectief is afgesproken en zichtbaar zal zijn, is de aanpassing van de schijven in de inkomsten- en loonbelasting. Echter is het pakket veel ruimer, met onder meer de belastinghervormingen en de invoering van de belasting toegevoegde waarde (BTW). Volgens directeur der Belastingen, Ismael Kalaykhan, wordt ernaartoe wordt gestreefd de Belastingdienst te reorganiseren. De voorbereidingen vorderen gestaag.

Hij voegt eraan toe dat er wel zeker 82 maatregelen zijn geïdentificeerd die al in uitvoering zijn of in de voorbereidende fase zitten. Naast de Code of Conduct, die reeds geïmplementeerd is, zijn onder andere klantvriendelijkheid, communicatie, risicoanalyse en taxpayer service de meest elementaire aspecten die aandacht behoeven. Bij het laatstgenoemde gaat om het gemak voor zowel de belastingbetaler als de -medewerker.

Taxpayer service behelst online betalingen doen in plaats van fysiek lange rijen te volgen. De belastingbetaler kan tegelijk zijn of haar juiste gegevens invoeren, waarbij deze net als de uitgevoerde betalingen ook zichtbaar zijn voor de belastingmedewerker. Directeur Kalaykhan zegt dat het in deze vooral van belang is te weten hoe burgers het betalen van belasting ervaren.

Al deze zaken worden door de Belastingdienst voorbereid in het kader van de belastinghervormingen. Het directoraat heeft daarnaast nog veel meer in petto. Zo wil zij oplossingen gaan bedenken voor zaken waartegen men stuit bij het voldoen aan de belastingplicht. Ten aanzien van de BTW, zegt de functionaris, dat de dienst wil overgaan op een systeem waarbij deze vorm van belasting betaald wordt door de consument oftewel de eindgebruiker. De BTW geldt niet voor de exporten. “Met de BTW willen wij ervoor zorgen dat de staat gegarandeerde inkomsten heeft”, verduidelijkt directeur Kalaykhan.