Vrouwen ressort Kampong Baroe en Omgeving organiseren zich

17 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 17 december 2021- [INGEZONDEN]- In navolging op de oprichting van de vrouwen organisatie Jarikaba en Omgeving, hebben een groep vrouwen uit het ressort Kampong Baroe ook het initiatief genomen om zich te organiseren. De initiatiefnemers vinden dat de huidige financieel-economische situatie in het land en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende problemen een enorme wissel trekken op de gezinshuishoudens in het land.

Het is meestal aan de vrouw gelegen hoe zij dagelijks de eindjes aan elkaar moet knopen. Ook de oprukkende Covid-19-pandemie baart de initiatiefnemers enorm veel zorgen omdat het een dubbele aanslag pleegt op het welzijn van de gezinnen. Dit maakt het ook ingewikkelder voor de vrouwen om in deze moeilijke tijd uit te werken, op welke wijze het gezinsinkomen verruimt kan worden. Ook het probleem van huiselijk geweld neemt toe vanwege de heersende situatie.

De initiatiefnemers willen gebundeld deze problemen aanpakken. Hiertoe hebben zij op donderdag 16 december een gesprek gehad met de Districtscommissaris van Saramacca, mevrouw Sherin Bansi-Durga die haar volle ondersteuning heeft toegezegd aan dit initiatief van de vrouwen uit het ressort Kampong Baroe.

De Districtscommissaris gaf aan dat alleen door samenwerking aan de basis wij in staat zullen zijn om de enorme problemen waarmee het land worstelt aan te pakken. Zij gaf ook verder aan dat het belangrijk is deze regering de volle ondersteuning en vertrouwen te geven, opdat zij ons kunnen leiden uit de gigantische problemen waarin de samenleving thans verkeert. Zij gaf de initiatiefnemers aan ervoor zorg te zullen dragen dat dit initiatief van de vrouwen van het ressort Kampong Baroe ingang vindt in de overige ressorten van het district Saramacca.

De initiatiefgroep is gestart met 20 vrouwen. Als eerste actie hebben zij op donderdag 16 december een donatie van levensmiddelen gedaan aan het internaat Eben Hazer in het ressort Kampong Baroe. Ter ondersteuning van de proclamatie was ook een delegatie van de vrouwenorganisatie Jarikaba en Omgeving aanwezig.

Namens de Vrouwenorganisatie Kampong Baroe en Omgeving;
Mevrouw Biswane Mariska (Voorzitter)
Mevrouw Dorothy Stuart (Onder voorzitter)
Mevrouw Resowidjojo Fariella (Secretaris)
Mevrouw Ramcharan Sakita (Lid)
Mevrouw Kasanpawiro Natasha (Lid)
Mevrouw Tjirotaroeno Vanessa (Lid)
Mevrouw Kalpoe Shantoesa (Lid)
Mevrouw Soeroredjo Kimberly(Lid)
Mevrouw Jubitana Sharon (Lid)