Wateroverlast zal structureel aangepakt moeten worden

4 December 2021

Comments: 0

Zaterdag 4 december 2021– Het Ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig om de wateroverlast structureel op te lossen om te komen tot een landelijk goed waterbeheersysteem. Dit moet ervoor zorgen dat de komende maanden, minder gebieden blank staan. Extra alertheid blijft geboden, vooral in december, zegt minister Riad Nurmohamed.

Ernstige wateroverlast in verschillende gebieden, met name in Paramaribo, is al generaties het geval. Er wordt steeds naar noodoplossingen gezocht om het overtollig water af te voeren. Vervuilde rioleringen zijn er ook de oorzaak van. Jaarlijks lopen landbouwgewassen en huishoudens veel schade op door wateroverlast. Het onderhouden van de sluizen is van eminent belang. Er is landelijk groot geïnvesteerd, maar niet alle civieltechnische werken kunnen in één keer uitgevoerd worden, zegt de OW-bewindsman.

Minister Nurmohamed geeft verder aan dat ook het onderhoud van de overheidsgebouwen te wensen overlaat. Er is een begroting gemaakt waarin ook de districten zijn opgenomen. Daarnaast moeten de interieurverzorgers een upgrade ondergaan.