Werknemers kustwacht eisen verbetering situatie

2 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 02 december 2021- Werknemers van de kustwacht eisen een betere werksfeer en omgeving. Hierover is er volgens de werknemers meerdere malen aan de bel getrokken, echter zonder succes. Vanmorgen hebben de werknemers, ondersteund door de Algemene Bond van Personeel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (ABP-Biza), een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk.

De werknemers van de kustwacht voeren vanaf 25 november jl. actie, die terstond is overgenomen door de bond. Er is hierbij wel besloten dat de belangrijkste afdelingen operationeel blijven. De bond betreurt het dat het personeel gedwongen wordt om te kiezen tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de kustwacht. De reden daartoe is nog steeds onbekend, leest Grant voor in de petitie.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft onmiddellijk een telefonisch onderhoud gehad met Biza- minister Bronto Somohardjo. Met hem is afgesproken om een gesprek te voeren zodat er een oplossing gebracht kan worden in de zaak.