WLA start in maart 2022 met bewustwordingscampagne voor scholieren

10 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 december 2021- De afdeling Waterloopkundige Dienst (WLA) die valt onder het ministerie van Openbare Werken, start in maart 2022 met een bewustwordingscampagne, gericht op scholieren. Deze groep moet weten om te gaan met het onderhouden van rivieren en kreken. WLA heeft een belangrijke rol bij het verzamelen van data op het gebied van oppervlakkige wateronderzoekingen in geheel Suriname, zegt onderdirecteur van het directoraat Onderzoek en Innovatie, Dew Bhaggoe.

Landelijk zijn er 24 meterstations geïnstalleerd in verschillende gebieden nabij de kustlijn, die werden gedoneerd door de UNDP.  Gebleken is dat enkele van de meterstations die in het binnenland geplaatst waren, zijn vernietigd door jagers.  De apparaten zijn zeer belangrijk voor het verzamelen van data; een meterstation kost 20.000 amerikaanse dollar.  Bhaggoe geeft verder aan, dat als er chemicaliën belanden in de rivieren, er schade wordt aangericht aan mens en dier.