Zondagse openstelling moet Centrale Markt injectie geven

6 December 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 06 december 2021 – Een stukje ontspanning, quality time met het gezin en het levendiger maken van de binnenstad op de zondag. Allemaal voordelen die het openstellen van de Centrale Markt op de zondag met zich moet meebrengen. Meer nog moet dit besluit volgens districtscommissaris Ricardo Bhola dienen als een injectie voor Paramaribo’s bekendste markt. Zondag 5 december 2021 was de eerste dag van dit, volgens marktmeester Anil Gautam Dhanai, pilotproject waarbinnen de markt gedurende december elke zondag open zal zijn en wel van 05.00 uur tot 14.00 uur.

De marktmeester heeft het initiatief samen met dc Bhola van Paramaribo Noord-Oost genomen. De burgervader legt dit als volgt uit: “De marktventers hebben afgelopen maanden ten gevolge van de Covid-situatie behoorlijk wat inkomsten moeten derven. We hebben besloten de mensen te helpen en hen nog meer kansen te bieden om ook op de zondag, indien ze dat wensen, vrijwillig te verkopen.” Een andere gedachte achter dit besluit is om de binnenstad wat levendiger te maken op de zondag. De districtsbestuurder merkt op dat Paramaribo, en vooral het centrum, een werkstad is. Er wordt door de week gewerkt, waarna men “wegtrekt”. Als burgervader ziet dc Bhola echter graag veel meer vertier, beweging, handel en bedrijvigheid.

Het initiatief is ook na overleg met ondernemers in de nabijheid van de markt genomen. “We hebben ook bedrijven in de nabijheid geraadpleegd. Ze vinden het idee perfect en willen graag meedoen,” aldus de districtscommissaris. De pilot zal samen met de marktventers tot een succes gemaakt moeten worden. Indien nodig zullen ook andere groepen erbij betrokken worden. Dc Bhola geeft aan dat het geenszins de bedoeling is andere markten te beconcurreren. Hij merkt ook op dat markten die reeds op de zondag open zijn, zich niet in de belending van de Centrale Markt bevinden. Verder zijn het buurtmarkten, terwijl het project van de Centrale Markt een stedelijk karakter heeft. Naast de Centrale Markt, vallen ook de Vreedzaam Markt, Markt Zuid, de Haïtiaanse Markt en de Kwakoe Markt onder het beheer van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Vooralsnog is geen van deze vier verkooppleinen betrokken bij het project.

Zowel dc Bhola, marktmeester Dhanai als verkoopster Merceré Djokarto verwacht een succes. Volgens de burgervader moet dit project geleidelijk aan een begrip worden. Hij meent dat hiermee vooral het toerisme tegemoet kan worden gekomen. Marktmeester Dhanai merkt op dat op de zondag er ruime parkeergelegenheid is, in tegenstelling tot het gebrek aan parkeerruimte door de week. Het project zal zoveel mogelijk gepromoot worden. Dhanai zegt dat de Centrale Markt historisch is, aantrekt en niet moet doodbloeden. “Ik denkt dat het een geslaagd initiatief zal worden.” Marktverkoopster Djokarto spreekt van een goed idee. Volgens haar kunnen mensen die door de week of vanwege de werkdruk geen marktinkopen kunnen doen, dat nu zondag. “Het is ook een uitje en quality time met het gezin,” meent ze.

-Kabinet van de President-