Ambassadeur Sitaldin bespreekt actuele issues voor Suriname met secretaris-generaal VN

8 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 januari 2022- Ambassadeur Sunil Sitaldin heeft na het aanbieden van zijn geloofsbrieven aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), António Guterres, enkele actuele issues voor Suriname besproken. Hij heeft onder andere gesproken over klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden en de mogelijkheid voor het aantrekken van meer Surinamers binnen de staf van de VN.

De diplomaat sprak zijn erkentelijkheid uit voor de ondersteuning die door de verschillende VN-agentschappen binnen Suriname en uit de regio wordt gegeven ten behoeve van de ontwikkeling van het land. Benadrukt werd dat Suriname uitkijkt naar voortzetting en verbreding van de samenwerking.

Deuren VN staan open voor Suriname
In reactie hierop beklemtoonde secretaris-generaal Guterres, dat de deuren van de VN altijd openstaan voor Suriname en hij uitkijkt naar de voortzetting en verdere uitdieping van de goede relatie met het land. Guterres complimenteerde Suriname over het carbon negatief zijn en de manier waarop ecosystemen en biodiversiteit in stand worden gehouden. De VN-functionaris gaf mee dat Suriname kan blijven rekenen op zijn ondersteuning in het helpen conserveren van deze biodiversiteit. Hij onderschreef in dit kader het belang van het toegankelijker maken van klimaatfinanciering voor de gevolgen en effecten van klimaatverandering.

Ondersteuning Suriname aan VN
Tijdens het onderhoud heeft ambassadeur Sitaldin de secretaris-generaal ondersteuning van Suriname toegezegd met betrekking tot zijn werk in de VN voor de implementatie van de ‘2030 Agenda for Sustainable Development’. In dit verband informeerde hij Guterres dat Suriname in juli 2022 zijn eerste rapportage zal houden met betrekking tot de stand van zaken over de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen overeenkomstig deze agenda.

De secretaris-generaal merkte op dat ‘economic governance’ in de wereld niet in balans is en dat alleen herstel daarvan zal leiden tot een meer duurzame, inclusieve, bestendige wereldeconomie alsook een rechtvaardige wereld.

Op 4 januari 2022 heeft ambassadeur Sitaldin zijn geloofsbrieven aangeboden aan de secretaris-generaal van de VN. De diplomaat is met deze protocollaire formaliteit officieel geaccrediteerd als de nieuwe permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de VN.