Aniel Koendjbiharie: sociale uitkering nog lang niet toereikend

27 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 januari 2022- De verhoging van de sociale uitkering voor de mens met een beperking is nog niet toereikend. Dit zegt voorzitter van de stichting Wan Okasi Aniel Koendjbiharie. Volgens een persbericht zullen de Algemene Oudedagsvoorziening(AOV), de uitkering voor mensen met een beperking en zwakke financiële huishoudens worden verhoogd. De AOV zal van SRD 1000 naar SRD 1250 worden verhoogd. De uitkering van mensen met een beperking gaat van SRD 750 naar SRD 1750. En de sociaal zwakkeren krijgen een verhoging van SRD 1000 naar SRD 1250. De regering heeft vanaf 1 maart besloten deze verhogingen toe te passen. Volgens Koendjbiharie moet er nog veel meer gebeuren voor de groep kan overleven in de samenleving.

De maatregelen zijn onderdeel van het Herstelplan. Volgens Marten Schalkwijk is het besluit genomen tijdens de vergadering van de regeringsraad. Tijdens die vergadering is er een beleidsnota aangenomen. De beleidsnota is tot stand gekomen door discussies in het Sociaal Tripartiet Overleg. Na evaluatie is de regering er toe overgegaan om het sociaal vangnet bij te stellen.
De uitvoering van het sociaal vangnet is in 2020 geschied en bepaalde sociale uitkeringen zijn verhoogd met 100%. De regering probeert met het verhogen van de uitkeringen de samenleving tegemoet te komen. Het is ook de bedoeling dat vanaf een bepaalde leeftijd personen een bankrekening moeten kunnen openen. Dit zal het betalingsverkeer van uitkeringen vergemakkelijken.