Bansi Durga: “2021 was jaar met veel uitdagingen”

24 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 24 januari 2022- “Het afgelopen jaar (2021) was een jaar vol uitdagingen”. Dit zegt de burgermoeder van het district Saramacca Sherin Bansi-Durga. Volgens de districtscommissaris heeft haar commissariaat ondanks de beperkte financiële middelen enkele projecten uitgevoerd. Donateurs en de lokale bevolking  van Saramacca  hebben bij de totstandkoming van de projecten een belangrijke rol vervuld.

Bansi-Durga geeft verder aan dat  het regulier onderhouden van de wegen in Saramacca behoort tot één van de projecten. Het onder water lopen van de percelen in het district bij de geringste regenval mag volgens haar niet langer plaatsvinden. Daarnaast is het volgens de burgermoeder van belang de agrarische sector verder tot ontwikkeling te brengen, alsook de reguliere prijscontroles in de winkels te continueren.

De burgermoeder geeft tot slot aan dat de projecten van 2021 dit jaar worden voortgezet. Volgens haar kunnen trainingen vanuit onder andere de ministeries van Regionale ontwikkeling en Sport (ROS) evenals Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook bijdragen aan capaciteitsversterking van alle commissariaten. De informatie voorziening vanuit het commissariaat te Saramacca en het oplossen van de grondproblematiek behoort tot enkele prioriteiten van 2022.