Bestaande vaccinatieprogramma’s mogen niet uit het oog verloren worden

14 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 14 januari 2022- De vaccinatieprogramma’s hebben de afgelopen 2 jaar geen aandacht gehad, als gevolg van de Covid-19-pandemie. Dit zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vandaag in De Nationale Assemblee. De bewindsman geeft toe dat de focus gericht was op het bestrijden van het coronavirus met daaraan gekoppeld een vaccinatiecampagne. Echter, wij moeten ervoor waken dat andere bestaande ziektes, waarvoor er al een vaccin bestaat, geen ergere vormen aannemen.

In het parlement is de regering vandaag ingegaan op vragen van DNA-leden over de actuele Covid-19-situatie in ons land. Volgens minister Ramadhin blijkt uit onderzoek dat in het binnenland de testbereidheid nog te laag is. Hoe meer personen zich laten testen op COVID-19, des te beter de aanpak kan geschieden.