Bijzondere toelage militairen aangepast

13 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 13 januari 2022- Minister Krishna Mathoera is blij dat een achterstand is weggewerkt door de aanpassing van bijzondere toelagen van de militairen. Eind januari 2022 zullen de verhoogde toelagen worden uitbetaald, inclusief één maand twk. De bijzondere toelage is bedoeld als compensatie voor onregelmatige diensten en omdat militairen een twaalfurige dienst draaien. “Deze toelagen zijn in de afgelopen 11 jaren niet aangepast.

Militairen mogen geen overuren maken, zoals andere leden van de gewapende machten”, benadrukt de minister. Vanaf eind januari  ontvangen de manschappen SRD 900, onderofficieren SRD 1100 en officieren SRD 1300 per maand als bijzondere toelage. In juli vorig jaar werd een werkgroep door de minister geïnstalleerd met als opdracht: ‘evaluatie van alle toelagen binnen het ministerie van Defensie’. De werkgroep heeft toen voorstellen gedaan met betrekking tot het aanpassen of het afbouwen van diverse toelagen aan personeelsleden. Minister Mathoera zegt verder, dat binnenkort ook andere toelagen zullen worden aangepast.