DC Bhola: “Duurzaam oplossen van dak- en thuislozenproblematiek blijft prioriteit”

31 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 31 januari 2022- Het commissariaat Paramaribo Noord-oost vernam onlangs uit de media een aankondiging vanuit het Korps Politie Surinaamse (KPS) over het verbod op het bezorgen van voedsel en andere geschenken aan daklozen.

Er is een poging gedaan om dit probleem structureel op te lossen, de districtscommissaris heeft de relevante actoren bij elkaar gebracht en een platform gecreëerd om passende oplossingen te vinden, maar de voortgang is traag gezien de complexiteit van dit probleem. Toch wordt het werk op dit gebied voortgezet. Er zijn goede relaties met NGO’s en andere relevante ondernemingen.

De politie heeft aangegeven dat deze beslissing is genomen om de openbare veiligheid te waarborgen. De KPS heeft via haar woordvoerder aangegeven dat er gesprekken zullen plaatsvinden met relevante stakeholders. Het politiebureau zegt niet betrokken te zijn geweest bij dit KPS-besluit. Het bureau van de commissaris zal echter de dialoog blijven aangaan met relevante belanghebbenden, waaronder wetshandhavingsinstanties, en zal verdere stappen aankondigen.

DC Bhola stelt ten slotte dat een duurzame oplossing voor deze bestaande problemen de voorkeur heeft en alle stappen in deze richting zijn welkom. “De gezamenlijke verbetering en duurzame ontwikkeling van Paramaribo staat centraal in het beleid van het commissariaat Paramaribo Noord-oost”, zegt districtscommissaris Bhola tegen het Burgerinformatiecentrum.