Defensie bezig met vaststelling militaire ranglijst

29 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 29 januari 2022- Het ministerie van Defensie is bezig met de voorbereidingen om te komen tot de vaststelling van een militaire ranglijst. In artikel 28 van de Wet Rechtspositie Militairen is opgenomen dat de minister van Defensie een ranglijst moet publiceren, waaruit door nummering van de militaire landsdienaren in hun rang en stand hun anciënniteit blijkt.  Volgens kolonel b.d. Dennis Kamperveen, beleidsadviseur tevens trekker van dit project, is naast de bekwaamheidsmaatstaf, het anciënniteitscriterium voor officieren, onderofficieren en manschappen een van de selectievereisten, die wordt gesteld bij een bevordering en functietoewijzing als onderdeel van het te voeren loopbaanbeleid van de militair.

Bij het aantreden van de huidige minister is er een situatie aangetroffen waaruit blijkt dat het personeelsinformatiesysteem al geruime tijd niet optimaal fungeert. Nu wordt onder supervisie van korporaal der eerste klasse Navin Atmopawiro de dossiers van alle militaire personeelsleden gelicht en er wordt een database opgezet waarin de hele carrière gang van de militair wordt vastgelegd. Een voortreffelijke bijdrage wordt geleverd vanuit de krijgsmachtdelen onder meer door het beschikbaar stellen van de onderzoekers. Er wordt ook constant geëvalueerd en waar nodig worden fouten en/of onregelmatigheden direct gerapporteerd en gecorrigeerd.

De ranglijst wordt na voltooiing gepubliceerd, waardoor alle betrokkenen de persoonlijke data kunnen verifiëren, met eventuele terugkoppeling daarna. Het ligt in de bedoeling dat dit digitaal bestand wordt overgedragen aan het onderdirectoraat Personeelsaangelegenheden. Het gaat volgens Kamperveen uiteindelijk erom dat het onderdirectoraat hiermee meer informatie heeft om te kunnen plannen. De informatie die binnengehaald wordt tijdens het project vaststelling militaire ranglijst 2022, zal tegelijkertijd ook gebruikt worden voor een ander project dat te maken heeft met de aanwezigheidscontrole van personeel bij het ministerie.