Duurzame koopkrachtversterking is nodig

13 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 13 januari 2022- Een balans vinden tussen koopkrachtversterking en een stabiele wisselkoers, is één van de grootste uitdagingen voor het jaar 2022. Deze twee aspecten zijn van belang voor het economisch herstel, benadrukt Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten, VES. Volgens de econoom is de koopkracht in 2021 met meer dan 50% gedaald. Dit komt doordat de prijzen van de eerste levensbehoeften en de nutsvoorzieningen zijn gestegen en het inkomen van de werkende klasse grotendeels op hetzelfde niveau is gebleven.

Als de regering verder wil werken aan stabiliteit en herstel moet er rust zijn binnen de economie. Eén van de instrumenten hiervoor is werken aan een gebalanceerde en duurzame koopkracht. Volgens Debipersad is dat een must, zodat het volk kan betalen voor de goederen en diensten.

Het wordt een enorme uitdaging, omdat er niet zomaar meer geld in de economie gepompt moet worden door loonsverhogingen. Precies daar zal de regering naar zeggen van de VES-voorzitter, met tact moeten handelen om een evenwicht te vinden.

Feit is dat de prijzen van de verschillende diensten verder zullen stijgen dit jaar. Conform het herstelplan zal de regering verder moeten werken aan het afbouwen van de subsidies. Zo moeten de nutsvoorzieningen zonder subsidie, er onder andere voor zorgen dat de druk op de overheidsfinanciën afneemt.