Geen behoefte aan vakbond binnen het leger

30 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 30 januari 2022- Krishnakoemarie Mathoera, minister van Defensie is de mening toegedaan dat er binnen het defensieapparaat geen vakbond opgericht hoeft te worden. Tot nu toe heeft zij de berichtgevingen niet ontvangen, als zou er behoefte zijn tot het oprichten van een vakbond.

De bewindsvrouw laat verder optekenen, dat zij op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen het leger op elk niveau. De communicatie tussen haar en het defensieapparaat is goed te noemen en er vindt frequent overleg tussen de verschillende organen plaats.