Geen sprake van toename van jongeren in detentie

28 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 januari 2022- Er is geen sprake van een toename van jongeren die worden opgenomen in het Doorgangscentrum Opa Doeli. Volgens Daniëlle Beeldsnijder-van Windt, aftredend coördinator Doorgangscentrum Opa Doeli, is door de covid-19-pandemie de werkwijze van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie veranderd. De techniek werd ingeschakeld om rechtszaken af te handelen.

Het vorig jaar heeft het Doorgangscentrum het ondanks de moeilijke periode met covid toch kunnen voorkomen dat de jongeren in detentie met Corona besmet zijn geraakt. Met toestemming van de ouders mochten ook  de jongeren gevaccineerd worden in het centrum.

Volgens Beeldsnijder zijn er ook heel wat positieve ontwikkelingen geweest het afgelopen jaar. Er zijn een aantal laptops gedoneerd aan het centrum om het onderwijs te blijven stimuleren en het onderwijs is gewoon doorgegaan. Er zijn ook boeken gedoneerd aan het centrum om de jongeren bezig te houden.