Hulpbehoeftigen krijgen voedselpakket

8 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 januari 2022- In verband met het nieuwe jaar hebben de ressortraadsleden (RR) en districtsraadsleden (DR) van de VHP, van het ressort Saramaccapolder, samen met Sewaproject 2021 (diaspora Nederland en Suriname) een aantal hulpbehoeftigen blij gemaakt met een voedselpakket. In deze moeilijke financieel-economische crisis en bovenop de Covid-19-pandemie, kan een voedselpakket heel veel betekenen voor deze hulpbehoeftigen. De mensen waren erg verheugd om een voedselpakket te mogen ontvangen en bedankte de RR en DR leden voor de geste.

Onze hartgrondige dank gaat uit naar Natacha Mahadewsingh (grondlegger van Sewaproject 2021) en de overige teamleden. De RR- en DR-leden wensen de gehele Surinaamse en Nederlandse gemeenschap een gelukkig nieuwjaar. Heel veel kracht, liefde, harmonie en soso lobi in 2022.