Intensievere aanpak moet effecten vijfde Covid-golf mitigeren

16 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 januari 2022 – Het doel van de intensievere aanpak die de regering recentelijk heeft ingezet, is om de effecten van de vijfde Covid-19-golf te mitigeren. Rekening houdend met de zorgcapaciteit moet deze aanpak ook ervoor zorgen dat alle instanties, belanghebbenden en zorginstellingen voldoende toegerust zijn en instaat om mee te helpen bij het verlichten van de effecten van Covid-19. Het voorgaande zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op donderdag 13 januari 2022 in de Nationale Assemblee (DNA).

De bewindsman is voorzitter van de cluster van ministers die binnen de ministerraad verantwoordelijk is voor de analyse en monitoring alsook het nemen van acties met betrekking tot alles dat te maken heeft met Covid-19 en de impact daarvan op de samenleving. Dit team heeft, aldus de bewindsman, ook met specifieke belanghebbenden, stakeholdersorganisaties en het bedrijfsleven regelmatige ontmoetingen om vast te stellen wat de stand van zaken is. “Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de medische situatie – in deze de opinie van het Outbreak Management Team – maar ook naar de maatschappelijke omstandigheden.

Minister Ramdin zegt dat in overleg met het ministerie van Volksgezondheid het traject van het zoeken naar steun internationaal, bilateraal en multilateraal wordt voortgezet. Bilateraal met de landen, waarmee Suriname goede relaties onderhoudt en multilateraal met regionale organisaties. Op bilateraal gebied wordt assistentie verkregen van Nederland, terwijl buurland Brazilië recentelijk ook vaccins heeft aangeboden. Multilateraal wordt de relatie met de PAHO gecontinueerd, zowel met betrekking tot beleid als met betrekking tot vaccins, waarvan de leveranties op regelmatige basis plaatsvinden. Met de regionale gezondheidsorganisatie CARFA is er intensief contact met betrekking tot de regelgeving, analyse, trends en de gezamenlijke aanpak met betrekking tot Covid-19.

-Kabinet van de President-