Kapotte Wegen en bruggen Brokopondo baart plaatselijke bevolking zorgen.

5 January 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 05 januari 2022- De staat waarin de wegen en bruggen van Brokopondo verkeren baart de plaatselijke bevolking zorgen. Volgens Dione Diko, bewoner en ondernemer van het district is dit een gevaarlijke situatie. Zij geeft aan dat schoolgaanden gebruik maken van deze slechte infrastructuur. “Elke keer houd ik mijn hart vast, zodat de kinderen veilig thuis kunnen aankomen,” zegt de ondernemer. Ook zij ondervindt problemen van de kapotte wegen- en bruggen.

Volgens Ludwig Mendelzoon, district commissaris van Brokopondo heeft hij in januari 2021 een rapport opgesteld over de staat van de bruggen en wegen. Mendelzoon zegt dat hij dat rapport heeft ingediend bij het ministerie van Openbare werken. De burgervader  geeft aan dat hij de bedrijven in Brokopondo bereid heeft gevonden om bij te dragen aan de rehabilitatie van de bruggen en wegen.

Volgens Mendelzoon heeft de minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed reeds laten doorschemeren dat de infrastructurele werkzaamheden van  Brokopondo zijn opgenomen in de begroting van 2022.